Badanie wzroku

Strona głównaBadanie wzroku

Kim jest Optometrysta?

Ogólna definicja zawodu przyjęta w 1993 r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne brzmi:

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.”*

Optometrysta zajmuje się:

- odpowiednim doborem korekcji okularowej – zarówno okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, jak i pomocy dla osób słabowidzących,

- problemami z widzeniem obuocznym, zezami, może również planować i prowadzić optometryczną terapię widzenia,

- w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych związanych z układem wzrokowym, może zalecić wizytę u specjalisty okulisty.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki dostępna jest lista specjalistów z przyznanym Numerem Optometrysty. Wybierając specjalistę z tej listy masz pewność, że osoba ta ukończyła studia z zakresu Optometrii.

Jakie badania wykonujemy?

W celu doboru korekcji okularowej wykonujemy pomiar refrakcji na nowoczesnym sprzęcie (foropter, autorefraktometr) – również w przypadku zaburzeń widzenia obuocznego, akomodacji, współistniejących chorób narządu wzroku. Wykonujemy również badania widzenia przestrzennego i barwnego przy użyciu specjalnych testów. Zapisy do Optometrysty odbywają się telefonicznie lub osobiście w naszym salonie optycznym.

 

*W poszczególnych krajach szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Optometrystę jest określany przez prawo. W przypadku Polski zakres czynności jest zdefiniowany przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. „Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501”.

color
https://gajdaoptyk.pl/wp-content/themes/hazel/
https://gajdaoptyk.pl/
#cec2ab
style1
paged
Loading posts...
/home/klient.dhosting.pl/olivia1/gajdaoptyk.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off